คุณกำลังมองหาอะไร?

 

Link เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting 12-14 มิถุนายน 2565

ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting สำหรับผู้ลงทะเบียน

1. ข้อกำหนด : กรุณาตั้งชื่อ โดยใช้ ชื่อ-นามสกุล จริง พร้อมตำแหน่ง หรือชื่อหน่วยงาน
เช่น นายประชุม วิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
* ทั้งนี้หากไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนด กรมอนามัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุญาตให้เข้าห้องประชุม
** ยกเว้นห้องประชุม Oral Presentation ที่อนุญาตให้เข้าร่วมได้แบบอิสระ
2. ข้อแนะนำ เพื่อคุณภาพในการประชุม
2.1 กดเข้าร่วมระบบประชุมก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที
2.2 ปิด Microphone ก่อนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
2.3 ใช้ชุดหูฟัง Small talk เพื่อความคมชัดของเสียงรับและเสียงส่ง
2.4 ใช้สัญญาณ Internet ผ่าน LAN หรือสัญญาณ Wifi 3-4 ขีด หรือสัญญาณ 4G, 5G 3-4 ขีด
2.5 ไม่เดินทางขณะที่ต้องการสนทนา หรือหากจำเป็นต้องเดินทางให้จอดรถขณะสนทนา เพื่อความคมชัดของสัญญาณเสียงรับและเสียงส่ง
2.6 เปิดกล้องให้เห็นผู้เข้าร่วมประชุมชัดเจน

หมายเหตุ : ระบบ zoom meeting สำหรับผู้ลงทะเบียนเท่านั้น ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนสามารถรับชมได้ทาง facebook live