คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศผลการพิจารณาผลงานวิชาการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศผลการพิจารณาผลงานวิชาการ ประเภทการนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผลการประกวดผลงานวิชาการ ครั้งที่ 15 oral.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผลการพิจารณาผลงานวิชาการ ประเภทการนำเสนอด้วยบอร์ดวิชาการ (Poster Presentation)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผลการประกวดผลงานวิชาการ ครั้งที่ 15 บอร์ด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

LIKE Talk Award

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผลการประกวดผลงานวิชาการ ครั้งที่ 15 liketalk.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย